Allmänna Garantiföreskrifter från 01/01/2013

- New Sunbrella®: 10 års tillverkargaranti
- Sunbrella Plus, Sunbrella Supreme, Sunbrella Cushions, Seaguard och Sunworker: 5 års tillverkargaranti
- Surlast : 3 års tillverkargaranti

Dickson-Constant garanterar färgernas hållbarhet och rötsäkra egenskaper (minsta färghållbarhet 4/5 under påverkan av UV-strålning och dåliga väderförhållanden, i enlighet med standarden NF EN ISO 105 B04, förändring av nyanser över lång tid är därför begränsade.) För New Sunbrella vävar gäller garantin under 10 år från produkts inköps datum, för Sunbrella Plus, Sunbrella Supreme, Sunbrella Cushions, Seaguard, och Sunworker vävar under 5 år från produkts inköpsdatum och för Surlast vävar under 3 år från produkts inköpsdatum.

Garantin gäller under följande omständigheter:

 • Garantin innebär att Dickson Constant byter ut, eller i lämpliga fall, återbetalar kostnaden för den fastställt defekta delen av markisväven med inköpsvärdet enligt faktura, exklusive alla andra kostnader eller former av kompensation.

 • För New Sunbrella vävar gäller följande: Efter 8 år omfattar garantin, vid godkänd reklamation och med avdrag för slitage, en rabatt på inköp av nytt tyg: 30% rabatt under år 9 och 15% rabatt under år 10, baserat på priset vid reklamationens datum. Detta pris som man efter en enkel fråga hos grosshandlare eller detaljhandel där artikel är inköpt, fått tillgång till.

 • Alla reklamationer måste sändas inom 10 dagar från att defekten uppdagats, tillsammans med inköpsfaktura, per rekommenderat brev med leveransbekräftelse till grosshandlare eller detaljhandel hos vilken produkten är inköpt: De bekräftar defekt och fullföljer er reklamation till Dickson Constant.

 • Den reklamerade väven kommer att undersökas av experter hos Dickson Constant eller dess försäkringsbolag.

 • Ersättning eller återbetalning av reklamerad väv innebär ingen förlängning av garantitiden.

Den begränsade garantin täcker uteslutande röt- och färgbeständighet av regelbundet skötta vävar, under normala användarvillkor och miljöförhållanden.
Följaktligen täcker garantin inte:

 • De arbeten som inte utförts av Dickson Constant, så som sömnad av tyg etc.

 • Andra delar av produkten som ej är tillverkade av Dickson Constant: exempelvis bågar, ramar, öglor, remmar, låsanordning eller annat.

 • Skador i form av marmorering, prägling eller veck som uppkommit vid produktens montering eller installation;

 • Defekter som härrör från ålder eller normalt slitage;

 • Skador kopplade till installationsförhållanden, miljöförhållanden, användning som avviker från normala förhållanden, yrkesmässig användning, avvikelse från Dickson Constants egna standarder eller vävens av- sedda användningsområde;

 • Reparation av skador i väven som uppkommit genom olyckshändelse eller underlåtenhet som ej kan tillskri- vas Dickson-Constant eller på grund av force majeure.

Skador som uppkommit av följande anledningar är uttryckligen undantagna från garantin:

 • Bristfälligt underhåll eller användning av olämpliga produkter eller verktyg vid underhåll: det är inte tillåtet att använda rengöringsmedel (förutom när det rekommenderas av Dickson Constant), kemiska produkter eller lösningar, skrapor eller andra verktyg som kan ha skadlig inverkan på tyget;

 • Blixtnedslag eller onormala klimat- eller miljöförhållanden

 • Luftföroreningar eller växtsjukdomar;

 • Nedsmutsning orsakad av djur;

 • Monteringsskador, felaktig hantering av användaren, exponering för diverse produkter, applicering av föremål på tyget, fallande föremål, stötskador, transportskador, vandalism, brännmärken efter cigaretter eller andra värmekällor, eld.

Denna tillverkargaranti utgör inget hinder för den juridiska garantin.

DICKSON CONSTANT
S.A.S. - Aktiekapital 12640000 € - 381.347.970 000 18 - RCS Lille Métropole – Frankrike