test

Wizja środowiskowa i zaangażowanie.

Ponieważ tkaniny Dickson® wykorzystują przędzę akrylową barwioną w masie, w procesie tkania pomijają wysoce zanieczyszczający etap. Nasze procesy obróbki tkanin są zoptymalizowane, aby uniknąć przeciążenia produktów chemikaliami. Na przykład produkt usztywniający, który stosujemy, chroni również przed zgnilizną. Procesy obróbki przeprowadzane są w obiegu zamkniętym. Odzyskujemy zużytą wodę w procesie produkcyjnym, aby ogrzać przychodzącą wodę. Nie uwalniamy chemikaliów.

Gospodarka odpadami

   Gospodarka odpadami

Wszystkie odpady z naszej centrali i zakładu produkcyjnego są sortowane. Około 300 ton odpadów jest sortowanych każdego roku w celu recyklingu. Wykorzystaliśmy nasz system odzyskiwania przędzy aby opracować gamę Replay dla której nasze produkty z recyklingu stanowią 30%.


Efektywne rozwiązanie energooszczędne

     Efektywne rozwiązanie energooszczędne

Energia zużywana przez budynki stanowi obecnie 41% całkowitego zużycia energii w Europie i generuje 36% emisji CO2. Systemy klimatyzacji stają się coraz bardziej energochłonne. Chłodzenie wymaga trzy razy więcej energii niż ogrzewanie. Dickson® koncentruje się na zmniejszeniu tego wpływu w sposób zasadniczo pasywny, oparty na blokowaniu promieni podczerwonych. Systematycznie włączamy te kwestie do rozwoju produktów ochrony przeciwsłonecznej.

Recykling wody

      Recykling wody

Barwienie naszych przędz w masie gwarantuje trwałość koloru i oszczędność wody. Pozwala nam to uniknąć stosowania konwencjonalnych barwników, które zanieczyszczają i zużywają wodę. Niewielka ilość wody wykorzystywana w procesie tkania jest w całości poddawana recyklingowi we własnym zakresie.


Zarządzanie cyklem żywotności produktu.

     Zarządzanie cyklem żywotności produktu.

Podejście GreenOvation uwzględnia koniec żywotności wszystkich produktów. Przędze Selvedge są częściowo poddawane recyklingowi w celu produkcji filtrów przemysłowych, produktów izolacyjnych i dywanów zewnętrznych.