Våra leveranstider påverkas kraftigt av ökade ledtider för våra råvaror.
Klicka här för den senaste informationen.

Våra leveranstider påverkas kraftigt av ökade ledtider för våra råvaror.
Klicka här för den senaste informationen.

€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Vi är mer mobiliserade än någonsin för att ro våra kunders projekt i hamn.

Covid-19-pandemin och den sanitära krisen har påverkat vår vardag i över ett år nu. Denna svåra period har också haft stora effekter på företag och organisationer. Hos oss har hälsa och säkerhet för våra anställda, våra kunder, våra partners och våra konsumenter högsta prioritet när vi fattar beslut.

Nedstängningsperioderna har lett till ett ökat intresse hos konsumenterna att förhöja kvaliteten i hemmet genom att investera i olika typer av utrustning. Detta har lett till en helt ny nivå på efterfrågan av många av våra textilier.

Samtidigt med denna höga efterfrågan har vi, som i så många andra sektorer, mött stora problem med anskaffning av råvaror hos våra olika leverantörer. En direkt konsekvens av detta är förlängda produktionstider för vissa av våra referenser.

I dagsläget har vi dock kunnat lägga in högsta växeln för både produktion och distribution. Sedan krisens inledande fas har vår Koncern anpassat verksamheten för att ständigt kunna erbjuda en hög servicenivå.

I början av året kunde vi meddela den goda nyheten att vi förvärvat en ny kompletterande industrianläggning på 35 000 m2, belägen på ett 10 hektar stort område i Hauts-de-France i norra Frankrike. Vi kommer nu att kunna utveckla vår aktivitet och utöka vår industriella kapacitet. Anläggningen är strategiskt belägen i en europeisk knytpunkt, längs motorvägen A2 som går mellan Paris och Bryssel. Via motorvägsnätet nås Belgien, Luxemburg, Nederländerna, England och Tyskland enkelt vilket gör att vi kan säkra snabba leveranser i hela Europa.

Idag, efter bara sex månaders renoveringsarbete, är vi stolta över att kunna meddela att de första metrarna textil har vävts av det första arbetslaget på plats. Och detta är bara början! Anläggningen rustas för fullt och vi räknar med 100 anställningar inom produktion på 11 månader.

Vår nya och extremt moderna fabrik kommer i slutändan att anställa 150 personer. Vi kommer därmed att kunna öka vår produktionskapacitet med 50 % och möta den växande efterfrågan på våra samtliga sortiment.

Vi vill tacka er alla igen för ert förtroende och ert stöd. Våra säljteam står redo att hjälpa dig med ditt projekt och för att tillsammans hitta de bästa lösningarna i just ditt fall.

Vänliga hälsningar,


Eugène Deleplanque
Verkställande Direktör