test

En vision och ett engagemang för miljön

Dickson® tyger är vävda av spinnfärgad akryl för att undvika garnfärgning, ett steg i processen som leder till stora föroreningar. Tygbehandlingsprocesserna optimeras för att undvika överbelastning av kemikalier på produkterna. Styvningsmedlet som vi använder skyddar t.ex. även tygerna från att ruttna. Behandlingsprocesserna sker i ett slutet system. Kalorierna från vattnet som använts vid behandlingarna används för att värma inkommande vatten. Inga kemikalier släpps ut. 

Avfallshantering

   Avfallshantering

Allt avfall från vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning sorteras helt och hållet. Nästan 300 ton avfall sorteras varje år för särskild återvinning. Genom att använda vårt återvinningssystem har vi utvecklat vår serie Replay, som till 30 % består av våra återvunna produkter.

En energibesparande lösning

  En energibesparande lösning

Den energi som förbrukas av byggnader idag utgör 41 % av den totala energiförbrukningen i Europa och genererar 36 % av koldioxidutsläppen. Luftkonditioneringssystemen blir alltmer energislukande. Kylning kräver tre gånger mer energi än uppvärmning. Dickson® fokuserar sin utveckling på att minska denna inverkan genom en till största delen passiv metod som är baserad på blockering av infraröd strålning. Vid utvecklingen av en ny solskyddsprodukt står alltid frågor om energibesparing i centrum.

Vattenåtervinning

     Vattenåtervinning

Tack vare den spinnfärgade akrylen där färgpigmenten införlivas direkt i fibrerna blir färgen hållfast samtidigt som det blir möjligt att spara vatten. På detta sätt går det att undvika att använda konventionella färgämnen, som orsakar föroreningar och stor vattenförbrukning. Den lilla volymen vatten som används i vår vävningsprocess återvinns helt på anläggningen.

Livscykelhantering av produkterna

    Livscykelhantering av produkterna

Inom metoden GreenOvation beaktas livslängden för alla produkter fullt ut. Till exempel återvinns stadkanterna delvis i tillverkningen av industriella filter, isoleringsprodukter och mattor för utomhusbruk.