€ - EUR
€ - EUR
U bent ingelogd met het account: - Wijzig uw account

Dickson Constant is ISO-gecertificeerd en alle producten zijn ecologisch mét OEKO-TEX-certificaat.

Een keer per jaar is er in de onderneming een audit door een geaccrediteerde, onafhankelijke organisatie om dat certificaat te vernieuwen.

ISO 45001 ISO 45001

ISO 45001 – Gezondheid en veiligheid op het werk*

ISO 45001 is een internationale norm die werknemers een veilige en gezonde werkplek moet garanderen. Deze nieuwe norm is voor Dickson de erkenning van al ons werk van de laatste 20 jaar om te anticiperen op risico’s en om veeleisende procedures op te zetten. Deze nieuwe referentie wordt internationaal erkend en geldt voor 3 jaar. Daarna is ze opnieuw 3 jaar verlengbaar.

Dickson doet er alles aan om risico’s op de werkplek te voorkomen en om te zorgen voor betere en veilige werkomstandigheden. Een van de belangrijkste acties was de inventarisatie van alle risico’s en de formalisering ervan in een gedeeld document.

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement*

ISO 9001 legt de normen vast voor het systeem van kwaliteitsmanagement. Een van de grootste uitdagingen voor Dickson is het tevredenheidsniveau van de klanten verhogen en per productlijn een eigen kwaliteitsaanpak uitwerken. Deze kwaliteitsnorm betekent dus dat de klanten consistente kwaliteitsproducten en -diensten aangeboden krijgen en interessante commerciële spin-offs. Dit certificaat moet de klanttevredenheid verhogen door het systeem voortdurend te blijven verbeteren.

Onze producten ondergaan laboratoriumtests om hun kwaliteit en hun technische prestaties te garanderen.

ISO 9001 ISO 9001
ISO 14001 ISO 14001

ISO 14001 – Milieu*

Rekening houden met het milieu is vandaag cruciaal in het productieproces. ISO 14001 schrijft de eisen voor om een organisatie op te zetten en te onderhouden met respect voor het leefmilieu.

ISO 50001– Energiebeheer*

Dickson zet concrete acties op om minder energie te verbruiken. Dat doen we vooral door ons energieverbruik elke maand te monitoren met het oog op een kleinere ecologische voetafdruk.

ISO 50001 ISO 50001

CAP 26000 – MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij streven ernaar te voldoen aan de milieu- en maatschappelijke criteria voor het welzijn van onze werknemers, partners en klanten, door eersteklas milieuvriendelijke producten aan te bieden.

Het label CAP 26000 is een waardevolle erkenning van onze inzet voor een duurzame toekomst.

GREENGUARD

Het GREENGUARD-certificaat wordt afgeleverd door UL Environment. Het garandeert dat producten voor gebruik in binnenruimtes voldoen aan strenge limieten voor chemische emissie en zo bijdragen aan een gezond interieur.

Het GREENGUARD GOLD-certificaat gaat zelfs nog verder: met strengere criteria voor producten die ook in gevoelige binnenruimtes bruikbaar zijn. Denk aan schoolklassen en zorginstellingen.

Onze zonweringdoeken SWK6, SWK15 en onze collectie meubelstoffen van Sunbrella kregen dat GREENGUARD GOLD-label omdat ze beantwoorden aan de strengste normen voor emissie van vluchtige organische stoffen. Ze garanderen het hoogste gezondheidsniveau voor de mensen die in deze ruimtes leven of wonen.

Onze zonweringdoeken komen daardoor ook in aanmerking voor LEED- en BREEAM-projecten. En voor veel andere programma’s van duurzaam bouwen.

GREENGUARD GREENGUARD
Oeko-tex Oeko-tex

Oeko-tex

STANDARD 100 by OEKO-TEX is een van de meest veeleisende labels voor ruwe, half afgewerkte en afgewerkte textielproducten die getest zijn op schadelijke stoffen. Inclusief alle stappen in de verwerking en alle hulpstoffen.

De chemische bestanddelen van de doeken zijn REACH-conform en moeten voldoen aan strenge eisen van de menselijke ecologie. Alle Dickson-stoffen voldoen daaraan.

Verschillende gamma’s kregen bovendien een STANDARD 100 by OEKO-TEX-certificaat. Met name het gamma Orchestra voor onze zonweringdoeken en het gamma Sunbrella voor onze meubelstoffen.

Dickson kreeg het certificaat STANDARD 100 by OEKO-TEX toegekend voor één jaar. Om het certificaat te hernieuwen, is elk jaar een audit nodig en een streekproefsgewijze staalname door een IFTH-geaccrediteerd laboratorium om na te gaan of alle bestanddelen van het textiel nog altijd voldoen aan de norm.

Onze gecertificeerde stoffen zijn klasse II: textiel dat geschikt is voor direct contact met de huid.