€ - EUR
€ - EUR
U bent ingelogd met het account: - Wijzig uw account

Compliance

Compliance Compliance

Als marktleider op het gebied van zonwering, vloerbedekking, indoor en outdoor meubelstoffen en mariene stoffen, hebben wij sinds enkele jaren gekozen voor een nalevingsbeleid dat in overeenstemming is met onze intrinsieke waarden. Om de werkgelegenheid binnen de Dickson Groep in stand te houden, moeten wij ons onberispelijk gedragen en overal waar wij actief zijn - en met alle belanghebbenden - verantwoordelijk en oprecht handelen.

Onder invloed van onze Amerikaanse aandeelhouder, die onderworpen is aan avant-gardistische anticorruptiewetten, voert de Dickson Groep al meerdere jaren een nultolerantiebeleid op het gebied van corruptie en fraude, maar ook op het gebied van discriminatie en ongewenste intimiteiten.

De laatste wetswijzigingen in een groot aantal landen hebben ons de gelegenheid gegeven onze verschillende bestaande tools aan te passen en zo onze nalevingsaanpak coherenter en duidelijker te maken.

Ons nalevingsbeleid wordt voortaan centraal beheerd en er werd een waarschuwingssysteem opgezet in overeenstemming met de geldende wetgeving, met name in Frankrijk. U kunt nu een beroepswaarschuwing indienen via dit formulier, waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat het belang is van een ethische beroepswaarschuwing en welke regels u moet volgen om de beschermde status van klokkenluider te verkrijgen.

Voorts hebben wij de bestaande gedragscode toegevoegd aan het huishoudelijk reglement, dat eveneens werd gewijzigd. Deze bepaalt dat voortaan elke inbreuk of schending van de waarden die in de code worden aangegeven en, meer in het algemeen, de waarden van de onderneming, zal worden bestraft overeenkomstig de geldende wetgeving. U kunt de gedragscode raadplegen via uw persoonlijke intranetruimte.

Om u te helpen bij uw beslissing een professionele waarschuwing te lanceren, hebben wij een verklarende woordenlijst voor u opgesteld, met een definitie van de verschillende inbreuken die het mogelijk maken een signalement in te dienen, in het kader van de huidige wetgeving en de wetteksten die deze inbreuken veroordelen.

Wij rekenen op ieder van u om onze beste ambassadeurs te blijven op het gebied van voorbeeldigheid.

 

Eugène Deleplanque, Voorzitter