Witryna będzie poddawana konserwacji w dniu 11 października 2023 r. w godzinach od 18:00 do 23:00. Dziękujemy za zrozumienie.

Witryna będzie poddawana konserwacji w dniu 11 października 2023 r. w godzinach od 18:00 do 23:00. Dziękujemy za zrozumienie.

Witryna będzie poddawana konserwacji w dniu 11 października 2023 r. w godzinach od 18:00 do 23:00. Dziękujemy za zrozumienie.

Witryna będzie poddawana konserwacji w dniu 11 października 2023 r. w godzinach od 18:00 do 23:00. Dziękujemy za zrozumienie.

€ - EUR
€ - EUR
Jesteś zalogowany jako: - Zmień konto

PRODUKCJA - Odpowiedzialna produkcja to nasz najwyższy priorytet

Aktywujemy wszystkie ważne dźwignie i działamy tak, aby zmniejszyć nasz
wpływ na środowisko: zużycie energii (elektryczność, gaz), gospodarka
wodą i odpadami.

Aby oszczędzać energię i zasoby, stale modernizujemy nasze zakłady. Zainstalowano już bardziej odpowiedzialne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wyposażyliśmy również zakłady w nowe, ultranowoczesne krosna.

100% naszych odpadów akrylowych jest poddawanych recyklingowi i ponownie wykorzystywanych

Z pomocą lokalnych partnerów i dzięki znaczącym inwestycjom stworzyliśmy złożone procesy całkowitego odzysku odpadów akrylowych. Odpady te są następnie przekształcane w nowe przędze z recyklingu lub wykorzystywane do innych zastosowań.

ODPADY SA ODZYSKIWANE

Z RESZTEK POZOSTAŁYCH PRZĘDZY NA SZPULACH O WADZE POWYŻEJ 50 GR

50 TON ROCZNIE
Umożliwiają one odtworzenie nowych szpul przędzy, które można wykorzystać bezpośrednio w produkcji.

+

Z MNIEJSZYCH POZOSTAŁYCH NA SZPULACH PRZĘDZY, WAŻĄCYCH MNIEJ NIŻ 50 GR

50 TON ROCZNIE
Są one przekształcane w włókna z recyklingu w celu produkcji przędzy z recyklingu.

+

ODPADY PRODUKCYJNE

180 TON ROCZNIE
Są one sortowane wg koloru i przetwarzane na włókna z recyklingu.

OGÓŁEM
280 TON ODPADÓW TEKSTYLNYCH
PODDAWANYCH RECYKLINGOWI ROCZNIE

Bardziej odpowiedzialne i mniej energochłonne procesy

w naszych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Hordian (Francja) oraz Wasquehal (Francja)

Dzięki Machine Learning (statystycznemu uczeniu się na podstawie danych) nasza produkcja dostosowuje się do różnych warunków, jednocześnie poprawiając jakość i zmniejszając zużycie sprężonego powietrza i energii elektrycznej.

Skupiamy się na

ZNACZNE ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA GAZU

Dzięki instalacji kotłów najnowszej generacji nasze 2 zakłady oszczędzają 37 000 MWh.

W zakładzie w Hordain pomieszczenia są ogrzewane dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek powietrza. Dzięki zastosowaniu wymienników ciepła w procesie kąpieli tkanin, odzyskujemy ciepło wykorzystane w trakcie całego procesu do ponownego podgrzania kolejnych kąpieli piorących.

A CO JUTRO?

ZEROWA 
EMISJA DWUTLENKU WĘGLA
DO 2030 R. (ZAKRES 1 I 2*)

*Zakres 1 obejmuje wszystkie bezpośrednie emisje z paliw kopalnych (ropa, gaz, węgiel itp.). Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane ze zużyciem energii elektrycznej i sieciami grzewczymi/chłodniczymi.

NASZE PODEJŚCIE GREENOVATION

Kliknij poniższe tytuły, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu Greenovation: