€ - EUR
€ - EUR
Jesteś zalogowany jako: - Zmień konto

Zgodność

ZgodnośćZgodność

Jako jeden z liderów rynku ochron przeciwsłonecznych, wykładzin podłogowych, wyposażenia wnętrz i przestrzeni zewnętrznych oraz wyposażenia łodzi, wiele lat temu wdrożyliśmy politykę Compliance, czyli politykę zgodności z wewnętrznymi wartościami na wszystkich etapach działalności. Jesteśmy przekonani, że w celu zapewnienia stabilności zatrudnienia w obrębie grupy Dickson musimy postępować w nienaganny sposób i interweniować wszędzie tam, gdzie działamy – i przy udziale wszystkich zainteresowanych stron – w odpowiedzialny i uczciwy sposób.

Już wiele lat temu, pod wpływem amerykańskiego akcjonariusza podlegającego postępowym przepisom antykorupcyjnym, grupa Dickson zdecydowała się wdrożyć politykę zerowej tolerancji w kwestii korupcji i nadużyć finansowych, a także dyskryminacji i molestowania.

Ostatnie zmiany w prawodawstwie wielu krajów stworzyły nam okazję do zaktualizowania naszych różnych istniejących narzędzi w celu zwiększenia spójności i przejrzystości naszych działań w zakresie zgodności.

Od tej pory, nasza polityka Compliance jest scentralizowana i został utworzony system zgłaszania nieprawidłowości zgodny z przepisami obowiązującymi w szczególności we Francji. Możecie Państwo odtąd zgłaszać nieprawidłowości za pomocą tego formularza, który wyjaśnia krok po kroku znaczenie zgłoszenia naruszenia norm etycznych, a także zasady postępowania w celu uzyskania statusu chronionego zgłaszającego.

Ponadto, dołączyliśmy istniejący kodeks postępowania do Regulaminu wewnętrznego, który również został zmieniony. Ten ostatni przewiduje, że od tej pory wszelkie uchybienia i naruszenia wartości ustanowionych w kodeksie, a w ujęciu bardziej ogólnym specyficznych wartości przedsiębiorstwa, będą z tego tytułu podlegały sankcjom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możecie Państwo uzyskać dostęp do kodeksu postępowania w Intranecie w obszarze przeznaczonym dla pracowników.

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji o zgłoszeniu nieprawidłowości, udostępniliśmy słowniczek kryteriów oceny wraz z definicją poszczególnych wykroczeń, które mogą być przedmiotem zgłoszenia zgodnie z aktualnym prawodawstwem, a także teksty aktów prawnych, które je sankcjonują.

Liczymy, że każdy z Was będzie nadal najlepszym ambasadorem naszej firmy, dając przykład wzorowego postępowania.

Eugène Deleplanque, Prezes