€ - EUR
€ - EUR
Jesteś zalogowany jako: - Zmień konto

Warunki ogólne

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Witryna internetowa https://www.dickson-constant.com firmy DICKSON-CONSTANT zwana jest dalej witryną.

Użytkownik internetu przeglądający witrynę jest zwany dalej użytkownikiem

Witryna używa technologii JavaScript.

Dostępna jest przez cały czas, z wyjątkiem przypadków zadziałania siły wyższej, problemów z infrastrukturą informatyczną, problemów związanych z sieciami telekomunikacyjnymi lub problemów technicznych.

Firma DICKSON-CONSTANT może przerwać dostęp do witryny w celach konserwacyjnych i będzie starać się powiadomić użytkowników o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Aby osiągnąć najlepsze wrażenia z korzystania z witryny, użytkownik powinien używać nowego lub niedawno zakupionego sprzętu i zaktualizowanej przeglądarki nowej generacji.

2. DANE OSOBOWE

Użytkownik ma możliwość przesłania swoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy w części Kontakt witryny, a także dodawania komentarzy i/lub zapytań w polu tekstowym do tego przewidzianym

Informacje osobiste zbierane w ten sposób są używane wyłącznie przez DICKSON-CONSTANT i jedynie w celu zapewnienia usług oferowanych na witrynie. Nie są one wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Informacje te nie są przechowywane w formie pliku.

Zgodnie ze zmianami do ustawy o technologiach informatycznych i wolności osobistej z 6 stycznia 1978 roku, użytkownicy mają prawo dostępu, zmiany, korekty i kasowania danych osobowych o sobie

W tym celu użytkownik za pomocą poczty tradycyjnej wysłać do firmy DICKSON-CONSTANT - 10 rue des Châteaux, ZI La Pilaterie BP 109 - 59443 Wasquehal France - stosowne żądanie.

Użytkownik jest niniejszym informowany o tym, że moderator może usunąć jakiekolwiek wpisy, które nie są związane z tematyką stron, redagowanych treści, albo które naruszają przepisy prawa.

3. PLIKI COOKIE

Plik cookie to niewielki plik, który nie jest używany do identyfikacji użytkownika, ale który zapisuje informacje dotyczące przeglądarki użytkownika, która jest używana do przeglądania witryny na danym komputerze. Dane pozyskane w ten sposób są używane do usprawnienia kolejnych odwiedzin witryny oraz do różnych pomiarów ruchu generowanego przez użytkownika.

Informacje te są utrzymywane przez maksymalnie 12 miesięcy

Użytkownik może zapobiec tworzeniu plików cookie przez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki.

Odmowa zaakceptowania plików cookie może jednak uniemożliwić użytkownikowi dostęp do określonych usług

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna należy do firmy DICKSON-CONSTANT i jest przez nią zarządzana. Wszystkie elementy składowe witryny, w tym tekst, materiały dźwiękowe, obrazy, oprogramowanie, marki, logotypy, nazwy domen i inne charakterystyczne oznaczenia pojawiające się na witrynie są chronione przepisami ochrony wartości intelektualnej oraz prawami autorskimi i należą do firmy DICKSON-CONSTANT lub są używane z odpowiednim pozwoleniem.

Zdjęcia i obrazy na witrynie pochodzą z archiwum medialnego firmy DICKSON-CONSTANT lub są używane na podstawie odpowiedniej zgody. Wszystkie prawa dotyczące powielania są zastrzeżone; treści nie mogą być używane bez uprzedniej zgody DICKSON-CONSTANT.

Jakiekolwiek nieupoważnione użycie witryny lub jej treści spowoduje odpowiedzialność naruszającego i stanowi pogwałcenie przepisów artykułu L.335-2 i kolejnych Francuskiego prawa dotyczącego ochrony wartości intelektualnych.

5. ODNOŚNIKI

Witryna może zawierać odnośniki do innych witryn, których firma DICKSON-CONSTANT nie jest wydawcą. Użytkownik witryny został poinformowany i potwierdza, że firma DICKSON-CONSTANT nie jest odpowiedzialna za brak dostępności takich witryn, i że DICKSON-CONSTANT nie sprawdza, kontroluje, zatwierdza lub jest odpowiedzialna za treści, reklamy, produkty lub inne elementy dostępne na lub poprzez te witryny. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie odnośników do innych witryn.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

DICKSON-CONSTANT dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że publikowane przez nią informacje są dokładne i aktualne, ale nie może zagwarantować ich dokładności, ani kompletności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania przedstawionych informacji.

Firma DICKSON-CONSTANT nie będzie ponosić odpowiedzialności za:

  • błędy lub pominięcia informacji publikowanych na witrynie
  • straty, bezpośrednie lub pośrednie, materiałowe lub niemateriałowe, które mogą być następstwem dostępu do lub użycia witryny, w tym dostępności, utratą danych, pogorszeniem się stanu, zniszczeniem lub wirusami, które mogą mieć wpływ na urządzenia użytkownika,
  • obecności wirusów na witrynie

7. STOSOWANE PRZEPISY PRAWA I JURYSDYKCJA

Witryna i jej zawartość podlegają francuskim przepisom prawa. Jakiekolwiek spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby głównej DICKSON-CONSTANT.