€ - EUR
€ - EUR
Jesteś zalogowany jako: - Zmień konto

Warunki gwarancji

GWARANCJA OCHRONA PRZECIWSLONECZNA

Dickson Constant gwarantuje właściwości odporne na gnicie i trwałość koloru (minimalna trwałość koloru 7/8 pod wpływem promieni ultrafioletowych i złych warunków pogodowych, zgodnie z normami NF EN ISO 105 B02 i NF EN ISO 105 B04) dla tkanina ORCHESTRA, MAX i OPERA na 10 lat (od daty zakupu tkaniny).

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

Przez 8 lat firma Dickson Constant będzie wymieniać bezpłatnie lub według własnego uznania, zwracać koszty zakupu części tkaniny uznanej za wadliwą, z wyłączeniem jakichkolwiek kosztów lub innych rekompensat z jakiegokolwiek powodu.

- W przypadku uzasadnionej reklamacji po 8 roku, gwarancja obejmuje zniżkę na zakup nowej tkaniny: 30% w ciągu 9 lat i 15% w ciągu 10 lat, według stawki obowiązującej w dniu zgłoszenia reklamacji.

- Wszelkie reklamacje należy przesłać w ciągu dziesięciu dni od zauważenia wady, wraz z fakturą zakupu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres:

Dickson Constant - Obsługa klienta

GWARANCJA NIE POKRYWA

BP 109 - 59443 Wasquehal Cedex FRANCJA.

Tkanina musi być udostępniona dla ekspertów Dickson Constant lub firmy ubezpieczeniowej.

- Wymiana lub zwrot wadliwej tkaniny nie przedłuża okresu pierwotnej gwarancji.

WYRAŹNIE WYŁĄCZONE JEST JAKIEKOLWIEK POGORSZENIE JAKOŚCI SPOWODOWANE:

GWARANCJA NIE POKRYWA:

  • usług nie świadczone przez Dickson Constant: wykańczanie i konfekcjonowanie tkanin lub innych produktów;
  • części markizy innych niż tkanina wyprodukowana przez Dickson Constant:
  • niedoskonałości, takie jak gofrowanie i fałdy, wynikające z manipulacji podczas wykańczania i układania markizy lub jej montażu;
  • wady spowodowane starzeniem się i normalnym zużyciem tkaniny;
  • konsekwencje warunków instalacji, środowiska, użytkowania lub konserwacji, które nie odpowiadają normalnym warunkom, zastosowaniu lub normom określonym przez Dickson Constant lub celowi, dla którego tkanina jest przeznaczona;
  • naprawy szkód lub wad wynikających z wypadków lub zaniedbań, których nie można przypisać Dickson Constant lub wynikających z „siły wyższej”.

WYRAŹNIE WYŁĄCZONE JEST JAKIEKOLWIEK POGORSZENIE JAKOŚCI SPOWODOWANE:

brakiem konserwacji lub stosowaniem nieodpowiednich produktów lub narzędzi: nie należy używać detergentów, środków chemicznych lub rozpuszczalników, skrobaków lub innych narzędzi mogących uszkodzić powierzchnię;

  • działaniem błyskawicy lub nietypową pogodą lub warunkami środowiskowymi;
  • zanieczyszczeniami atmosferycznymi lub fitosanitarnymi;
  • działaniem zwierząt;
  • wadami montażowymi, niewłaściwym użytkowaniem przez użytkownika, rozpylaniem różnych produktów, wieszaniem przedmiotów na tkaninie, spadającymi przedmiotami, uderzeniami, wypadkami drogowymi, aktami wandalizmu, działaniem papierosa, pożarem lub innymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja w żadnym wypadku nie stanowi przeszkody dla gwarancji prawnych.

GWARANCJA WYKŁADZIN Z TKANEGO WINYLU

Dzięki jakości swoich produktów i licznym testom przeprowadzonym w laboratorium Dickson ma możliwość objęcia gwarancją swoich wykładzin na 15 lat.

GWARANCJE NA TKANINY TAPICERSKIE

Tkaniny Sunbrella dzięki swojej wydajności są trwałe w czasie i objęte są 5-letnią gwarancją. Nasza filozofia: kupuj dobrze, trzymaj długo!