€ - EUR
€ - EUR
Jesteś zalogowany jako: - Zmień konto

Dickson Constant posiada certyfikat ISO, a nasze produkty ekologiczne posiadają certyfikat OEKO-TEX.

Raz w roku organizacja jest poddawana audytowi przez akredytowaną i niezależną organizację w celu odnowienia certyfikatu.

ISO 45001 ISO 45001

ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy*

ISO 45001 jest międzynarodową normą, której celem jest zapewnianie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Przyznanie tego nowego standardu to wyraz uznania dla pracy włożonej przez firmę Dickson w ciągu ostatnich 20 lat w przewidywanie ryzyka i wdrażanie wymagających procedur. Ten nowy, uznany na arenie międzynarodowej symbol, jest ważny przez 3 lata, a następnie odnawialny na ten sam okres.

Dickson robi wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy poprzez oferowanie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy. Wśród wprowadzonych w życie flagowych działań figuruje inwentaryzacja zagrożeń i ich formalizacja we wspólnym dokumencie.

ISO 9001 - Zarządzanie jakością*

ISO 9001 określa normy mające zastosowanie do systemu zarządzania jakością. Jednym z głównych wyzwań stojących przed firmą Dickson jest zwiększenie poziomu zadowolenia klientów oraz podejście do jakości w podziale na linie produktów. W związku z tym norma ta oznacza, że klienci otrzymują spójne, wysokiej jakości produkty i usługi, a także dobre zyski handlowe. Certyfikacja ta ma również na celu zwiększenie zadowolenia klientów poprzez ciągłe doskonalenie systemu.

Nasze produkty są poddawane testom laboratoryjnym, aby zapewnić ich jakość i wydajność techniczną.

ISO 9001 ISO 9001
ISO 14001 ISO 14001

ISO 14001 - Środowisko naturalne*

Uwzględnienie środowiska naturalnego jest obecnie niezbędne w procesie wytwarzania produktów. Norma ISO 14001 określa wymagania, które należy wdrożyć w celu stworzenia i utrzymania organizacji zarządzania środowiskowego.

ISO 50001- Zarządzanie energią*

Uwzględnienie środowiska naturalnego jest obecnie niezbędne w procesie wytwarzania produktów. Norma ISO 14001 określa wymagania, które należy wdrożyć w celu stworzenia i utrzymania organizacji zarządzania środowiskowego.

ISO 50001 ISO 50001

CAP 26000 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Naszą ambicją jest działalność zgodna z wyzwaniami w zakresie ochrony środowiska i kwestii społecznych dla dobra naszych pracowników, partnerów i klientów poprzez oferowanie produktów
o wysokiej wydajności i przyjaznych dla planety.

Certyfikat CAP 26000 jest rzeczywistym potwierdzeniem naszego zaangażowania na rzecz przyszłości zrównoważonej i odpowiedzialnej.

GREENGUARD

Certyfikat GREENGUARD, wydany przez UL Environment, daje pewność, że produkty przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych spełniają rygorystyczne limity emisji substancji chemicznych, a tym samym przyczyniają się do tworzenia zdrowych wnętrz.

Certyfikacja GREENGUARD GOLD wymaga jeszcze bardziej rygorystycznych kryteriów i pomaga określić dopuszczalne produkty do stosowania w środowiskach wrażliwych, takich jak szkoły i placówki służby zdrowia.

Nasze tkaniny screenowe SWK6, SWK15 oraz kolekcja tkanin tapicerskich Sunbrella posiadają certyfikat GREENGUARD GOLD potwierdzający spełnianie najbardziej rygorystycznych kryteriów emisji LZO (lotnych związków organicznych) i gwarantujący zapewnianie najwyższego poziomu zdrowia osób mieszkających i przebywających w pomieszczeniach.

Nasze tkaniny screenowe kwalifikują się zatem do kredytów LEED i BREEAM na budynki, a także do wielu innych programów zrównoważonego budownictwa.

GREENGUARD GREENGUARD
Oeko-tex Oeko-tex

Oeko-tex

Oznaczenie OEKO-TEX Standard 100 jest jedną z najbardziej wymagających etykiet technicznych dla tkanin surowych, półfabrykatów i gotowych produktów tekstylnych badanych na obecność szkodliwych substancji. W tym wszystkie etapy obróbki oraz wszystkie materiały pomocnicze.

Chemiczne składniki tkanin, określone jako zgodne z rozporządzeniem REACH, muszą spełniać wymogi ekologiczno-ludzkie. Tak jest w przypadku wszystkich tkanin Dicksona.

Poszczególne serie posiadają certyfikat OEKO-TEX Standard 100, w tym seria Orchestra w grupie naszych tkanin markizowych i seria Sunbrella w grupie tkanin tapicerskich.

Certyfikat OEKO-TEX Standard 100 jest przyznawany firmie Dickson na okres jednego roku. Przedłużenie ważności certyfikatu wymaga przeprowadzenia audytu oraz losowego pobierania próbek przez laboratorium akredytowane przez IFTH w celu sprawdzenia, czy składniki tkanin są nadal zgodne z normą.

Nasze zatwierdzone tkaniny należą do klasy II, co oznacza tkaniny nadające się do bezpośredniego kontaktu ze skórą.