€ - EUR
€ - EUR
Jesteś zalogowany jako: - Zmień konto

Bądź naszym następnym talentem.

Eugène Deleplanque Eugène Deleplanque

 

Dzięki wizjonerskiej duszy naszych 600 pracowników grupa Dickson jest w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom stojących przed naszym sektorem. Cieszymy się uznaną fachową wiedzą, do której codziennie przyczyniają się nasze zespoły.

 

„Chociaż siła Dickson leży w naszej zdolności do innowacji i doskonałości naszych produktów, wynika to przede wszystkim z talentu i ludzkich cech naszych zespołów. Ponieważ nasza przyszłość dotyczy nas wszystkich, budujemy ją razem ”.

Eugène Deleplanque, Prezes i Dyrektor Generalny.

Nasze zobowiązania

Szkolenia i zarządzanie karierą

Szkolenia i zarządzanie karierą Szkolenia i zarządzanie karierą

 

Nasza wiedza i umiejętności napędzają naszą globalną pozycję lidera na rynku inteligentnych tekstyliów. Zawody przeszłości są również naszymi przyszłymi zajęciami, więc aby wspierać i szkolić wszystkich naszych pracowników, Dickson używa metodologii opartych na różnych metodach nauczania i systemach dostosowanych do każdej potrzeby uczenia się.

Środowisko pracy

Środowisko pracy Środowisko pracy

 

Z siedzibą w Wasquehal w północnej Francji, Dickson jest wyjątkową firmą łączącą francuską wiedzę specjalistyczną z innowacjami na wysokim poziomie. Firma jest świadoma swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska, dlatego odpady są sortowane i poddawane recyklingowi na każdym etapie procesu produkcyjnego. Zachęcamy również każdego pracownika do myślenia o środowisku.

Rekrutacja

Rekrutacja Rekrutacja

 

Naszą ambicją jest przyciąganie i praca z osobami, które podzielają nasze wartości i które mogą rozwijać się w grupie. Dlatego regularnie przyjmujemy aplikacje od utalentowanych, nieustraszonych i przedsiębiorczych osób, które chcą przyczynić się do rozwoju firmy. Dążymy do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi zawodowemu, kreatywności i wydajności.

Zgodność

Środowisko pracy Środowisko pracy

Jako jeden z liderów rynku ochron przeciwsłonecznych, wykładzin podłogowych, wyposażenia wnętrz i przestrzeni zewnętrznych oraz wyposażenia łodzi, wiele lat temu wdrożyliśmy politykę Compliance, czyli politykę zgodności z wewnętrznymi wartościami na wszystkich etapach działalności. Jesteśmy przekonani, że w celu zapewnienia stabilności zatrudnienia w obrębie grupy Dickson musimy postępować w nienaganny sposób i interweniować wszędzie tam, gdzie działamy – i przy udziale wszystkich zainteresowanych stron – w odpowiedzialny i uczciwy sposób.

Już wiele lat temu, pod wpływem amerykańskiego akcjonariusza podlegającego postępowym przepisom antykorupcyjnym, grupa Dickson zdecydowała się wdrożyć politykę zerowej tolerancji w kwestii korupcji i nadużyć finansowych, a także dyskryminacji i molestowania.

Ostatnie zmiany w prawodawstwie wielu krajów stworzyły nam okazję do zaktualizowania naszych różnych istniejących narzędzi w celu zwiększenia spójności i przejrzystości naszych działań w zakresie zgodności.

Od tej pory, nasza polityka Compliance jest scentralizowana i został utworzony system zgłaszania nieprawidłowości zgodny z przepisami obowiązującymi w szczególności we Francji. Możecie Państwo odtąd zgłaszać nieprawidłowości za pomocą tego formularza, który wyjaśnia krok po kroku znaczenie zgłoszenia naruszenia norm etycznych, a także zasady postępowania w celu uzyskania statusu chronionego zgłaszającego.

Ponadto, dołączyliśmy istniejący kodeks postępowania do Regulaminu wewnętrznego, który również został zmieniony. Ten ostatni przewiduje, że od tej pory wszelkie uchybienia i naruszenia wartości ustanowionych w kodeksie, a w ujęciu bardziej ogólnym specyficznych wartości przedsiębiorstwa, będą z tego tytułu podlegały sankcjom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możecie Państwo uzyskać dostęp do kodeksu postępowania w Intranecie w obszarze przeznaczonym dla pracowników.

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji o zgłoszeniu nieprawidłowości, udostępniliśmy słowniczek kryteriów oceny wraz z definicją poszczególnych wykroczeń, które mogą być przedmiotem zgłoszenia zgodnie z aktualnym prawodawstwem, a także teksty aktów prawnych, które je sankcjonują.

Liczymy, że każdy z Was będzie nadal najlepszym ambasadorem naszej firmy, dając przykład wzorowego postępowania.

Eugène Deleplanque, Prezes

Umiejętność słuchania

Umiejętność słuchania Umiejętność słuchania

 

Dickson był początkowo firmą rodzinną. Z biegiem lat zadbano o to, by pielęgnować prawdziwe poczucie przynależności. Dzielenie się, wzajemne wsparcie i duch zespołu nadal napędzają każdy dzień osób pracujących w naszej firmie. Przemyślenie sposobu, w jaki organizujemy nasz czas pracy, aby umożliwić zespołom lepsze tempo życia, oznacza stworzenie warunków sprzyjających pełniejszemu osobistemu i zawodowemu spełnieniu.

Wewnętrzna Mobilność

Wewnętrzna Mobilność Wewnętrzna Mobilność

 

Zobowiązujemy się do promowania wewnętrznej mobilności w zakresie kariery, stanowisk kierowniczych i lokalizacji geograficznej. Zwracamy szczególną uwagę na aspiracje naszych pracowników, których zachęcamy do bycia aktywnym na ścieżkach własnej kariery. Naszym celem jest umożliwienie im rozwoju kariery w organizacji poprzez wspieranie ich, w szczególności poprzez profesjonalne kwalifikacje oraz dostarczanie im informacji o naszych zajęciach i możliwościach rozwoju.

Kilka liczb Kilka liczb

Kilka liczb

  • 239 mężczyzn/ 81 kobiety
  • Wskaźnik równouprawnienia płci wynosi 87 %
  • 2% rotacja
  • 96% pracowników jest dumnych z pracy w firmie Dickson
  • 91% poleciłoby przyjaciela do pracy w Dickson