€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

DEN CIRKULÄRA EKONOMIN ÄR I CENTRUM FÖR VÅR STRATEGI

Inledning: Eugène Deleplanque

Ordförande och verkställande direktör

I egenskap av världsledare inom tekniska textilier har vi ett ansvar och en skyldighet att bidra till en mer hållbar och förbättrad hemmiljö. Vi har alltid arbetat hårt för att leverera väl testade lösningar som vi nu skyndsamt måste utveckla än mer för att möta de de akuta miljöutmaningarna.

För mer än 10 år sedan lanserade vi ett omfattande program som styrs av åtaganden, konkreta resultat och uppsatta mål att nå. Detta dynamiska arbetsupplägg är taktpinnen för vår verksamhet från produktens utformning till slutet av dess dagar, samt hjälper oss att uppnå balans och ett harmoniskt arbete.

Tack vare stort engagemang och stöd från våra medarbetare, partners och kunder kan vi stolt visa upp ett ambitiöst program. Ett program som vi kan enas kring och som går under namnet : Greenovation.

 

 

"Inför dessa miljöutmaningar är vi fast beslutna att bidra till att skapa en mer hållbar, ansvarsfull och lycklig värld."

 

Solskydd, möbeltyger för användning inomhus och utomhus, marintextilier och textilgolv: vår uppgift är att skapa innovativa och hållbara textilier, som ger unika upplevelser.

På Dickson investerar vi därför ständigt i mer hållbara lösningar, bland annat genom vårt Greenovation program.

Sedan 2011 tillämpar vi med stort engagemang en global miljöansvarspolicy, som tar hänsyn till hela livscykeln för våra produkter och vår verksamhet. Vår största utmaning är att minska vår miljöpåverkan, utan att göra avkall på våra ambitioner.

Visste du att ?

VI ÄR DET FÖRSTA FRANSKA TEXTILFÖRETAGET SOM ERHÅLLIT FYRA QSEE-CERTIFIERINGAR OCH ETT KVALITETSCERTIFIKAT

Vi eftersträvar en ständigt pågående förbättringsprocess i fråga om Kvalitet / Säkerhet / Miljö / Energi / CSR och enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 och CSR-utmärkelsen CAP 26000.

VÅR GREENOVATION-METOD

Klicka på titlarna nedan för att ta reda på mer om vår Greenovation-metod :

VÅRA AMBITIONER

 • Ersätta i sin helhet och
  i förväg PFAS-behandlingarna
  i produktionen redan 2024
 • Övergå till 100 % transport
  på inre vattenvägar av våra containrar
  (import-export) senast 2025
 • Uppnå noll koldioxidutsläpp
  (punkt 1 och 2) senast 2030
 • Fördubbla användningen
  av återvunna råmaterial
  senast 2025
 • Stödja våra kunder vid återvinning
  av avfall från akryltextilier upp till
  100 ton per år senast 2025

Textilier för morgondagens värld!