€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Allmänna villkor

1. Villkor för användning av webbplatsen

Webbplatsen DICKSON-CONSTANT https://www.dickson-constant.com benämns härefter "webbplatsen".

Användare som loggar in på webbplatsen omnämns härefter som « användaren ».

Webbplatsen använder JavaScript.

Webbplatsen är tillgänglig när som helst, utom i fall av force majeure, serverproblem, svårigheter relaterade till telenät eller tekniska problem.

DICKSON-CONSTANT kan vid behov stänga webbplatsen för underhåll och kommer då att informera användarna om datum och öppettider.

För bästa tillgänglighet och utnyttjande av webbplatsen är det tillrådligt att använda en nyare datorutrustning samt en uppdaterad webbläsare.

2. PERSONUPPGIFTER

Användaren kan överföra personuppgifter genom att använda webbplatsens kontaktformulär, och lägga till kommentarer och/eller förfrågningar i härför avsedd textruta.

Den personliga information som samlas in är avsedd för DICKSON-CONSTANT. Uppgifterna används endast för webbplatsens tjänster och inte för kommersiellt bruk. Uppgifterna lagras inte.

I enlighet med fransk lag "Informatique et Libertés" av den 6 januari 1978, har användaren av webbplatsen rätt till åtkomst, ändring, rättelse och radering av sina personliga uppgifter.

Denna rätt kan utnyttjas genom begäran per brev med angivande av användarens adress och åtföljt av vidimerad kopia av identitetshandling, ställt till DICKSON-CONSTANT, 10 rue des Chateaux, La Pilaterie ZI, BP 109, 59 443 Wasquehal, Frankrike.

Användaren informeras om att en moderator kan ta bort bidrag som inte är relevant för

det aktuella ämnet eller webbplatsens redaktionella innehåll eller som anses strida mot lagen.

3. COOKIES

En cookie är en liten datafil som inte tillåter identifiering av användaren men som registrerar information om en dators navigering på en webbplats. De erhållna uppgifterna är avsedda att underlätta efterföljande besök samt möjliggöra olika mätningar på webbplatsen..

Erhållen information sparas i upp till 12 månader

Användaren kan motsätta sig registrering av cookies genom webbläsarens konfigurering.

Vägran att acceptera cookies kan medföra att vissa tjänster inte kan användas.

4. INTELLEKTUELL EGENDOM

Webbsidan ägs och drivs av DICKSON-CONSTANT. Webbplatsens komponenter, inklusive text, ljud, bilder, program, varumärken, logotyper, domännamn och andra utmärkande kännetecken (tillgänglig online eller för nedladdning) skyddas av nuvarande lagstiftning  i Frankrike om immateriella rättigheter och författares upphovsrätt och tillhör DICKSON-CONSTANT eller är föremål för godkännande av användning.

Internetanvändaren bekräftar att dessa immateriella rättigheter kommer att förbli DICKSON CONSTANTs enda egendom.

Bilder och videos på webbplatsen är hämtade från DICKSON-CONSTANTS bildbank eller är föremål för godkännande av användning. Alla rättigheter förbehålls om inte uttryckligt tillstånd erhållits från DICKSON-CONSTANT.

All reproduktion, distribution, modifiering, återsändning, extrahering eller publicering av elementen som utgör webbplatsen, helt eller delvis, är strängt förbjuden, förutom i fall som möjligen och uttryckligen godkänts av DICKSON CONSTANT och förutom i vissa fall av användning för privata ändamål , och detta i enlighet med den franska lagen om immaterialrätt.

All otillåten användning av webbplatsen eller exploatering av dess innehåll sker på användarens ansvar och utgör en överträdelse med påföljd enligt artiklarna L.335 - 2 och följande i lagen om upphovsrätt.

5. LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhör Dickson-Constant. Webbplatsens användare informeras om och samtycker till att DICKSON-CONSTANT inte ansvarar för tillgängligheten av sådana webbplatser och inte heller granskar, kontrollerar, godkänner eller ansvarar för innehåll, reklam, produkter eller annat material som återfinns på eller nås genom sådana webbplatser. Följaktligen används länkar till andra webbplatser uteslutande på användarens eget ansvar.

6. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

DICKSON-CONSTANT strävar efter att lämna korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, men kan inte garantera informationens riktighet, fullständighet eller aktualitet. Användaren accepterar att denna information används på eget ansvar.

DICKSON-CONSTANT kan inte hållas ansvariga för:

  • Felaktig eller bristfällig information på webbplatsen,
  • Direkt eller indirekt skada, materiell eller immateriell, som kan följa av åtkomst eller användning av webbplatsen, inklusive tillgänglighet, förlust av data, försämrad datorprestanda, datorskada eller virus som kan infektera användarens datorutrustning,
  • Förekomst av virus på webbplatsen.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH LAGFORUM

Webbplatsen och dess innehåll regleras av fransk lag. Alla tvister skall avgöras exklusivt av lokal domstol i sätet för DICKSON-CONSTANT.