€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Overensstammelse

overensstammelseoverensstammelse

Som en ledande aktör inom solskydd, golv, textilier för inom- och utomhusbruk samt båt har vi de senaste åren implementerat en efterlevnadspolicy i enlighet med våra kärnvärden. Vi är övertygade om att det bästa sättet att säkra jobben inom Dickson-koncernen är att agera ansvarsfullt och oklanderligt på alla nivåer och i samspel med alla intressenter.

Sedan flera år tillbaka har vi, under påverkan av vår amerikanska aktieägare som tidigt berördes av antikorruptiva lagar, infört en nolltoleranspolitik angående korruption och bedrägeri, samt gällande diskriminering och trakasserier.

Utvecklingen av lagstiftningen i många länder har gett oss möjligheten att uppdatera våra olika befintliga verktyg för att göra vår efterlevnad mer konsekvent och ännu tydligare.

Vår efterlevnadspolicy är numera centraliserad och ett varningssystem i enlighet med gällande lagar, bland annat i Frankrike, har införts. För att larma om oegentligheter kan du nu använda detta formulär som steg för steg förklarar hur en etisk professionell anmälan ska utformas. Här finner du även de regler som ska följas för att du som visselblåsare ska skyddas.

Dessutom har den befintliga uppförandekoden lagts som bilaga till Arbetsordningen, som också den har genomgått förändringar. Arbetsordningen föreskriver hädanefter att överträdelser, och mer allmänt handlingar som strider mot företagets kärnvärden, kommer att medföra sanktioner som sådana och i enlighet med gällande lagstiftning. Uppförandekoden finns tillgänglig på dina sidor på intranätet.

För att hjälpa dig i ditt beslut om att slå larm har vi sammanställt en ordlista som definierar olika överträdelser som kan motivera en anmälan enligt gällande lagstiftning och lagtexter.

Vi litar på att var och en av er fortsätter att föregå med gott exempel och att verka som ambassadörer för våra kärnvärden.

 

Eugène Deleplanque, Styrelseordförande