€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto
mått vikarmsmarkismått vikarmsmarkis

Gör så här när du mäter din vikarmsmarkis

Det är dags att utrusta uteplatsen med en vikarmsmarkis och ge hemmet ett härligt lyft, med en behaglig sällskapsyta utomhus. Markisens storlek påverkar förstås priset, så måttagningen är det första steget för att få en idé om vad det kommer att kosta. Låt oss ta en titt på några viktiga saker att tänka på för att välja rätt markisstorlek.

Nödvändiga mått för att beräkna vikarmsmarkisens storlek

Beräkna vikarmsmarkisens bredd

Vikarmsmarkisen bör av estetiska skäl centreras på fasaden, eller utifrån fasadens öppningar (dörrar, fönster). Markisen måste vara större än den yta som ska skuggas.

Markisens bredd ligger vanligtvis inom 3-7 meter, men det går också att låta skräddarsy markiser för perfekt anpassning till just din uteplats.

 

 • Börja med att mäta fasadöppningens bredd (balkongdörr, altandörr, fönster ...) eller den yta du önskar skugga.
 • Lägg till minst 20 cm på varje sida (upp till 50 cm om ytan du önskar skugga är stor och för att även hemmets insida ska skuggas).
 • Tänk på att mäta den totala bredd markisen kommer att uppta på fasaden, inklusive kassett eller annan fästanordning. Kontrollera att det finns utrymme på fasaden för markisen i stängt läge.

 

Bredden är det första kriteriet att ta i beaktande, eftersom den är avgörande för hur robusta fästanordningarna måste vara, antalet vikarmar och motortyp, om du önskar en motoriserad markis.

bredd vikarmsmarkisbredd vikarmsmarkis
definiera skugga vikarmsmarkisdefiniera skugga vikarmsmarkis

Definiera markisens överhäng och den skuggade ytan

Överhänget mäts från dukröret, som sitter invid fasadväggen, och ända ut till vikarmens yttersta kant.

Den skuggade ytan beror på markisdukens längd samt på åt vilket vädersträck uteplatsen ligger. Det rekommenderas därför att kontrollera hur markisens skugga skulle falla, vid flera olika tidpunkter under dagen.

 

Överhänget är vanligtvis mellan 2 och 4 meter.

 • Ett överhäng på 2,50 meter ger ungefär 1 meter skugga.
 • Ett överhäng på 3,50 m med en lutning på 5°-10° ger 2-2,5 meter skugga.
 • Ett överhäng på 4 m ger ungefär 3 meter skugga, vilket räcker för att ge bekväm skugga för ett bord med 6-8 stolar vid lunchtid.

 

Markisens skugga flyttar sig hela dagen, i takt med solens bana över himlen. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man väljer storlek på markisen.

Beräkna vikarmsmarkisens optimala höjd

Kontrollera också att det finns tillräcklig höjd för att montera markisen! Gör så här:

 • Kontrollera avståndet mellan takskägg och överliggare.
 • Om det finns fönsterluckor, kontrollera hur mycket fritt utrymme som behövs för att de ska kunna öppnas och stängas.
 • Kontrollera avstånd mellan fasadöppningar och taket.

Höjden beror också på överhängets längd eftersom en längre markis behöver fästas högre upp på fasaden, för att lämna tillräckligt mycket fri yta under. Markisens lutning måste vara minst 5°, upp till 15° (för markiser på 4 m och mer) mellan markisens högsta och lägsta punkt.

Tänk också på att det måste finnas fri höjd under markisen, så att man inte slår huvudet i vikarmen: minst 2 m längst ut på markisen.

Höjden beror också på åt vilket vädersträck markisen ligger. I västligt läge rekommenderas att montera markisen högt, för en kraftig lutning på markisen och därmed ett gott solskydd på kvällssidan. Eller så väljer du till en rullbar markiskappa.

idealhöjdidealhöjd

Hur gör jag för att ta rätt mått för min vikarmsmarkis?

Du kanske behöver mäta din markisväv inför ett vävbyte.

Det är mycket enkelt och kan göras utan att montera ned väven. Använd en stabil linjal i metall för att mäta. Ett måttband riskerar att ge inexakta mått för stora ytor.

Mäta vikarmsmarkisvävens bredd

Börja med bredden. Mät där markiskappan börjar, om en sådan finns, eller alldeles ovanför vikarmen. Mät från kant till kant, inklusive sömmar.

Det är viktigt att vara noggrann när man mäter bredden. Med en för bred väv uppstår problem vid upprullning. Det är inte lika problematiskt om väven skulle råka bli lite för lång eller för kort.

Mäta vikarmsmarkisvävens längd

Mät sedan längden. För att mäta markisvävens längd (eller överhäng), fäll ut markisen helt och mät från frontprofilen, längs med dukens kant, hela vägen upp till väggen. Lägg till 30 cm så att markisväven även i helt öppet läge täcker valsröret, för ett snyggare resultat.

Var noga med att inte lägga till för mycket längd om du har en hel- eller halvkassett, eftersom en för lång duk skapar problem vid stängning. Stängningen kan bli svår och duken kan skadas.

finish vikarmsmarkisfinish vikarmsmarkis

Kontrollera därefter markisvävens finish, om du vill ha en likadan på din nya markisväv:

 • Tenlist = en plaststav som förs in i vävens fåll
 • Rör = ett metallrör som förs in i vävens fåll
 • Rå finish: enkel söm (inget förs in i fållen)

En förbeställd och färdigsydd markisväv levereras med rör/tenlist i fållen och är klar att monteras.

Om du har frågor, kontakta din lokala markisinstallatör. De är proffs som kan ge dig de bästa råden för just ditt projekt, både vad gäller teknik och estetik.