test

Miljövänliga produkter med ISO-certifiering och OEKO TEX-märkning

För att bäst tillgodose kraven inom olika områden tillverkar Dickson® sina produkter i syftet att de ska uppfylla de certifieringar som krävs för de flesta byggnader. 

ISO 9001 – Kvalitet

   ISO 9001 – Kvalitet

Ett av de viktigaste målen för Dickson® är att öka kundnöjdheten och att ha en kvalitetsinriktning över produktsortimentet.

Våra produkter genomgår laboratorietester i syftet att säkerställa deras kvalitet och tekniska prestanda.

ISO 14 001 – Miljö

   ISO 14 001 – Miljö

Idag är det en självklarhet att ta hänsyn till miljöaspekten i produkttillverkningsprocessen. Dickson® sätter in åtgärder för att minska sin energiförbrukning. Varje månad övervakar vi vår energiförbrukning så att vi kan minska vår miljöpåverkan. 


OHSAS 18 001 – Säkerhet

     OHSAS 18 001 – Säkerhet

Ett av Dicksons mål är att förbättra alla medarbetares beteende inför säkerhetsrisker.

Varje anställd utbildas direkt efter sin ankomst till företaget och därefter under hela sin karriär i att vidta åtgärder för att säkerställa sin egen och andras säkerhet. 

OEKO TEX 100

      OEKO TEX 100

OEKO-TEX standard 100 är en garanti för transparens (spårbarhetskontroll), säker tillverkning (testning) och miljöengagemang (utvalda kemikalier + revisioner). Certifikatet OEKO-TEX® utfärdas för en period av ett år och tilldelas av ett oberoende laboratorium efter en teknisk expertbedömning av certifieringsmaterialet och kontrollprovningar.