Garantievoorwaarden

Dickson Constant waarborgt de waterdichtheid en de kleurvastheid van de zonweringdoeken ORCHESTRA, OPERA, ORCHESTRA MAX, INFINITY & REPLAY gedurende 10 jaar, te tellen vanaf de aankoopdatum van het product. Gedurende 5 jaar te tellen vanaf de aankoopdatum van het product voor de doeken SUNVISION & SPARK FR, en gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum van het product voor de doeken EXPANSION.

 

De waarborg valt onder de hier genoemde voorwaarden:

Gedurende 3 jaar voor doeken EXPANSION, gedurende 5 jaar voor de doeken SUNVISION & SPARK FR, en gedurende 8 jaar voor de doeken ORCHESTRA, OPERA, ORCHESTRA MAX & REPLAY vervangt Dickson Constant gratis – of indien gewenst betaalt het de gefactureerde waarde terug van het deel van de stof dat erkende gebreken vertoont, met uitzondering van alle kosten en alle andere schadeloosstelling om welke reden ook.

In geval van gerechtvaardigde klachten over de doeken ORCHESTRA, OPERA, ORCHESTRA MAX & REPLAY na het 8e jaar bestaat de waarborg uit een korting op de aankoop van nieuw doek: in de loop van het 9e jaar 30% en in de loop van het 10e jaar 15% op het tarief dat geldt op de dag van de klacht. Elke klacht moeten binnen tien dagen na vaststelling van het gebrek gericht worden aan leverancier van het product. Dat moet gebeuren met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bij die brief moet ook de aankoopfactuur zitten. De leverancier bevestigt de ontvangst van uw klacht en speelt ze door aan Dickson Constant.

Het doek moet beschikbaar zijn voor de experten van Dickson Constant of van zijn verzekeringsmaatschappij. Vervanging of terugbetaling van doek met onvolkomenheden verlengt niet de duur van deze waarborgperiode.

De conventionele garantie dekt uitsluitend de waterdichtheid en de kleurvastheid van doek dat regelmatig onderhouden is en gebruikt werd in normale gebruiks- en milieuomstandigheden.

 

DE GARANTIE DEKT DUS NIET:

- prestaties die niet uitgevoerd zijn door Dickson Constant: confectie van de zonwering of andere;

- de andere onderdelen van de zonwering buiten het doek dat Dickson Constant produceerde: lambrekijns, armaturen of andere;

- onvolkomenheden zoals vlekken, figuren, plooien, te wijten aan handelingen tijdens de confectie van het doek of tijdens de installatie ervan.