€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Bli en del av Dickson Constants team

Eugène DeleplanqueEugène Deleplanque

 

Koncernen Dickson® har kunnat möta de stora utmaningarna inom sitt område tack vare den visionära andan hos 600 anställda. Vår kunskap är erkänd och våra team har ett dagligt engagemang.

 

”Om styrkan hos Dickson® ligger i vår förmåga till innovation och våra produkters förstklassighet, har den framför allt sin upprinnelse i våra anställdas talanger och mänskliga egenskaper. Vår framtid handlar om var och en av oss och vi bygger den tillsammans.”

Eugène Deleplanque, verkställande direktör.

Våra åtaganden

Utbildning och utformning av karriärer

Utbildning och utformning av karriärerUtbildning och utformning av karriärer

 

Tack vare vår kunskap och våra kompetenser är vi världsledande inom marknaden för intelligenta textilier. Gårdagens yrken är också morgondagens yrken, och för att stödja och utbilda alla företagets medarbetare arbetar Dickson® efter olika metoder, och använder olika pedagogiska åtgärder som anpassas till varje individs behov av utbildning.

Arbetsmiljö

ArbetsmiljöArbetsmiljö

 

Företaget Dickson® har sitt säte i Wasquehal i norra Frankrike – en unik plats som kombinerar fransk expertis och innovation. Dickson är ett miljömedvetet företag. Därför tar vi genom hela tillverkningsprocessen hand om sortering och återvinning av avfall. Vi uppmanar var och en av våra medarbetare att ta ansvar för miljön.

Rekrytering

RecruitmentRecruitment

 

Vår ambition är att attrahera och integrera människor som delar våra värderingar och som har möjlighet att utvecklas inom koncernen. Därför söker vi regelbundet efter nya talanger som har den djärvhet som krävs och som vill delta i tillväxten av vårt företag. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar professionell utveckling, kreativitet och prestanda.

Overensstammelse

ArbetsmiljöArbetsmiljö

Som en ledande aktör inom solskydd, golv, textilier för inom- och utomhusbruk samt båt har vi de senaste åren implementerat en efterlevnadspolicy i enlighet med våra kärnvärden. Vi är övertygade om att det bästa sättet att säkra jobben inom Dickson-koncernen är att agera ansvarsfullt och oklanderligt på alla nivåer och i samspel med alla intressenter.

Sedan flera år tillbaka har vi, under påverkan av vår amerikanska aktieägare som tidigt berördes av antikorruptiva lagar, infört en nolltoleranspolitik angående korruption och bedrägeri, samt gällande diskriminering och trakasserier.

Utvecklingen av lagstiftningen i många länder har gett oss möjligheten att uppdatera våra olika befintliga verktyg för att göra vår efterlevnad mer konsekvent och ännu tydligare.

Vår efterlevnadspolicy är numera centraliserad och ett varningssystem i enlighet med gällande lagar, bland annat i Frankrike, har införts. För att larma om oegentligheter kan du nu använda detta formulär som steg för steg förklarar hur en etisk professionell anmälan ska utformas. Här finner du även de regler som ska följas för att du som visselblåsare ska skyddas.

Dessutom har den befintliga uppförandekoden lagts som bilaga till Arbetsordningen, som också den har genomgått förändringar. Arbetsordningen föreskriver hädanefter att överträdelser, och mer allmänt handlingar som strider mot företagets kärnvärden, kommer att medföra sanktioner som sådana och i enlighet med gällande lagstiftning. Uppförandekoden finns tillgänglig på dina sidor på intranätet.

För att hjälpa dig i ditt beslut om att slå larm har vi sammanställt en ordlista som definierar olika överträdelser som kan motivera en anmälan enligt gällande lagstiftning och lagtexter.

Vi litar på att var och en av er fortsätter att föregå med gott exempel och att verka som ambassadörer för våra kärnvärden.

 

Eugène Deleplanque, Styrelseordförande

Lyhördhet

LyhördhetLyhördhet

 

Dickson® är i första hand ett familjeföretag. Denna känsla av tillhörighet har vi fortsatt att odla genom åren. Delningen av arbetet, ömsesidig hjälp och laganda utgör fortfarande grundpelarna för välbefinnande på jobbet i vårt företag. Att ompröva vår organisering av arbetstiden för att gå vidare mot en bättre livsrytm är att unna sig alla gynnsamma förutsättningar som bidrar till mer personlig och professionell utveckling.

Intern rörlighet

Mobilité InterneMobilité Interne

 

Vi strävar efter att främja rörlighet internt, vare sig det är funktionellt, hierarkiskt eller geografiskt. Vi lyssnar på våra medarbetares önskemål om utveckling och bjuder in dem till att vara ”aktörer” i sina professionella projekt. Vår önskan är att göra det möjligt för dem att bygga sin karriärväg inom organisationen genom att följa dem, särskilt genom professionella samtal, och informera dem om våra yrken och utvecklingsmöjligheter.

Några siffrorNågra siffror

Några siffror

  • 239 män/ 81 kvinnor
  • Jämställdhetsindex 87 %
  • Personalomsättning 2 %
  • 96 % känner stolthet över att arbeta på Dickson
  • 91 % skulle rekommendera en vän att arbeta på Dickson