€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Bli en del av Dickson Constants team

Eugène DeleplanqueEugène Deleplanque

 

Koncernen Dickson® har kunnat möta de stora utmaningarna inom sitt område tack vare den visionära andan hos 600 anställda. Vår kunskap är erkänd och våra team har ett dagligt engagemang.

 

”Om styrkan hos Dickson® ligger i vår förmåga till innovation och våra produkters förstklassighet, har den framför allt sin upprinnelse i våra anställdas talanger och mänskliga egenskaper. Vår framtid handlar om var och en av oss och vi bygger den tillsammans.”

Eugène Deleplanque, verkställande direktör.

Våra åtaganden

Utbildning och utformning av karriärer

Utbildning och utformning av karriärerUtbildning och utformning av karriärer

 

Tack vare vår kunskap och våra kompetenser är vi världsledande inom marknaden för intelligenta textilier. Gårdagens yrken är också morgondagens yrken, och för att stödja och utbilda alla företagets medarbetare arbetar Dickson® efter olika metoder, och använder olika pedagogiska åtgärder som anpassas till varje individs behov av utbildning.

Arbetsmiljö

ArbetsmiljöArbetsmiljö

 

Företaget Dickson® har sitt säte i Wasquehal i norra Frankrike – en unik plats som kombinerar fransk expertis och innovation. Dickson är ett miljömedvetet företag. Därför tar vi genom hela tillverkningsprocessen hand om sortering och återvinning av avfall. Vi uppmanar var och en av våra medarbetare att ta ansvar för miljön.

Rekrytering

RecruitmentRecruitment

 

Vår ambition är att attrahera och integrera människor som delar våra värderingar och som har möjlighet att utvecklas inom koncernen. Därför söker vi regelbundet efter nya talanger som har den djärvhet som krävs och som vill delta i tillväxten av vårt företag. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar professionell utveckling, kreativitet och prestanda.

Lyhördhet

LyhördhetLyhördhet

 

Dickson® är i första hand ett familjeföretag. Denna känsla av tillhörighet har vi fortsatt att odla genom åren. Delningen av arbetet, ömsesidig hjälp och laganda utgör fortfarande grundpelarna för välbefinnande på jobbet i vårt företag. Att ompröva vår organisering av arbetstiden för att gå vidare mot en bättre livsrytm är att unna sig alla gynnsamma förutsättningar som bidrar till mer personlig och professionell utveckling.

Intern rörlighet

Mobilité InterneMobilité Interne

 

Vi strävar efter att främja rörlighet internt, vare sig det är funktionellt, hierarkiskt eller geografiskt. Vi lyssnar på våra medarbetares önskemål om utveckling och bjuder in dem till att vara ”aktörer” i sina professionella projekt. Vår önskan är att göra det möjligt för dem att bygga sin karriärväg inom organisationen genom att följa dem, särskilt genom professionella samtal, och informera dem om våra yrken och utvecklingsmöjligheter.

Några siffrorNågra siffror

Några siffror

  • 271 män/ 103 kvinnor
  • Jämställdhetsindex 81 %
  • Personalomsättning 2 %
  • 96 % känner stolthet över att arbeta på Dickson
  • 91 % skulle rekommendera en vän att arbeta på Dickson