Garantivillkor

Dickson Constant garanterar skydd mot röta och färgfasthet i tygerna ORCHESTRA, OPERA, ORCHESTRA MAX, INFINITY och REPLAY i 10 år från produktens inköpsdatum, i 5 år från produktens inköpsdatum för tygerna SUNVISION och SPARK FR, och i 3 år från produktens inköpsdatum för tygerna EXPANSION.

GARANTIN GÄLLER UNDER DE VILLKOR SOM ANGES NEDAN:

Under 3 år för tygerna EXPANSION, under 5 år för tygerna SUNVISION och SPARK FR och under 8 år för tygerna ORCHESTRA, OPERA, ORCHESTRA MAX och REPLAY kommer Dickson Constant att utan kostnad ersätta eller, om man så finner lämpligt, återbetala till det fakturerade värdet för den del som erkänts defekt, exklusive eventuella kostnader och annan ersättning i alla former.

För tygerna ORCHESTRA, OPERA, ORCHESTRA MAX och REPLAY kommer, i händelse av en motiverad reklamation i slutet av det åttonde året, garantin att bestå av en rabatt på inköp av ett nytt tyg: på 30 % under den nionde året och på 15 % under det tionde året, enligt gällande kurs på dagen för reklamationen. Eventuella reklamationer måste skickas inom tio dagar efter det att felet konstaterats, följt av fakturan, med rekommenderat brev med mottagningsbevis till den återförsäljare som produkten köptes av. Återförsäljaren kommer att bekräfta mottagandet av din reklamation och skicka den vidare till Dickson Constant.

Tyget kommer att ställas till förfogande för experter på Dickson Constant eller dess försäkringsbolag. Bytet eller återbetalningen av det defekta tyget förlänger inte varaktigheten för den ursprungliga garantin.
Den formella garantin omfattar uteslutande skydd mot röta och färgfasthet hos tyger som underhålls regelbundet, under normala användnings- och miljöförhållanden.

FÖLJAKTLIGEN TÄCKER GARANTIN INTE:

- tjänster som inte utförts av Dickson Constant: tillverkning av tyg eller andra produkter

- andra delar av markisen än det tyg som tillverkats av Dickson Constant: lambrekäng, stomme eller annat

- ofullkomligheter som t.ex. ådringar, krusningar och veck på grund av hantering under tillverkningen av markisen eller dess installation.