€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

En vision och ett engagemang för miljön

greenovationgreenovation

Dickson® tyger är vävda av spinnfärgad akryl för att undvika garnfärgning, ett steg i processen som leder till stora föroreningar. Tygbehandlingsprocesserna optimeras för att undvika överbelastning av kemikalier på produkterna. Styvningsmedlet som vi använder skyddar t.ex. även tygerna från att ruttna. Behandlingsprocesserna sker i ett slutet system.

Kalorierna från vattnet som använts vid behandlingarna används för att värma inkommande vatten. Inga kemikalier släpps ut.

AvfallshanteringAvfallshantering

Avfallshantering

Allt avfall från vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning sorteras helt och hållet. Nästan 300 ton avfall sorteras varje år för särskild återvinning.

En energibesparande lösningEn energibesparande lösning

En energibesparande lösning

Den energi som förbrukas av byggnader idag utgör 41 % av den totala energiförbrukningen i Europa och genererar 36 % av koldioxidutsläppen. Luftkonditioneringssystemen blir alltmer energislukande. Kylning kräver tre gånger mer energi än uppvärmning. Dickson® fokuserar sin utveckling på att minska denna inverkan genom en till största delen passiv metod som är baserad på blockering av infraröd strålning. Vid utvecklingen av en ny solskyddsprodukt står alltid frågor om energibesparing i centrum.

VattenåtervinningVattenåtervinning

Vattenåtervinning

Tack vare den spinnfärgade akrylen där färgpigmenten införlivas direkt i fibrerna blir färgen hållfast samtidigt som det blir möjligt att spara vatten. På detta sätt går det att undvika att använda konventionella färgämnen, som orsakar föroreningar och stor vattenförbrukning. Den lilla mängd vatten som används i vår tillverkningsprocess saneras helt av det lokala avloppsreningsverket, nära vår fabrik.

Livscykelhantering av produkternaLivscykelhantering av produkterna

Livscykelhantering av produkterna

Inom metoden GreenOvation beaktas livslängden för alla produkter fullt ut. Till exempel återvinns stadkanterna delvis i tillverkningen av industriella filter, isoleringsprodukter och mattor för utomhusbruk.