€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Dickson Constant är ett ISO-certifierat företag vars miljövänliga produkter har tilldelats märkningen ÖKO-TEX.

En auktoriserad och oberoende organisation granskar Dickson Constant en gång per år när det är dags att förnya märkningen.

ISO 45001ISO 45001

ISO 45001 – Arbetsmiljö*

ISO 45001 är en internationell standard som ska förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på en arbetsplats. Att Dickson har tilldelats denna nya ISO-standard är ett erkännande av vårt arbete under tjugo år med att förutse risker och implementera omfattande rutiner. Den nya internationella standarden upphör att gälla efter tre år och kan förnyas för en ny treårsperiod.

Dickson gör allt vi kan för att minska riskerna på arbetsplatsen genom att skapa bättre och säkrare arbetsförhållanden. En riskinventering i form av ett delat dokument är en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå detta.

ISO 9001 – Kvalitetsledningssystem*

ISO 9001 ställer krav på ett kvalitetsledningssystem. Fler nöjda kunder och ett kvalitetstänkande i samtliga produktionslinjer är några av Dicksons viktigaste fokusområden. Standarden säkerställer att de produkter och tjänster som kunderna får håller konsekvent hög kvalitet och ger samtidigt kommersiella fördelar. ISO 9001-certifieringen ska också bidra till att öka antalet nöjda kunder genom ett kontinuerligt arbete med att förbättra kvalitetsledningssystemet.

Våra produkter är testade i laboratorier för att säkerställa kvaliteten och de tekniska egenskaperna.

ISO 9001ISO 9001
ISO 14001ISO 14001

ISO 14001 – Miljöledningssystem*

I dag är det helt avgörande att ta hänsyn till miljöfaktorerna i tillverkningsprocessen. ISO 14001 fastställer kriterierna för utveckling och underhåll av ett miljöledningssystem.

ISO 50001– Energiledningssystem*

Dickson strävar efter att öka sin energieffektivitet genom att implementera åtgärder för att övervaka vår energiförbrukning och därmed minska vår miljöpåverkan.

ISO 50001ISO 50001

CAP 26000 – VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Vi strävar efter att ligga i framkant i samhälls- och miljöutveckling, att ha goda relationer med våra anställda, partners och kunder samtidigt som vi erbjuder högkvalitativa och miljövänliga produkter

CSR-utmärkelsen CAP 26000 är ett erkännande av att vårt arbete för en hållbar framtid bär frukt.

GREENGUARD

GREENGUARD-certifieringen, som utfärdas av företaget UL Environment, säkerställer att produkter som är avsedda att användas inomhus avger låga kemiska utsläpp och bidrar till en mer hälsosam inomhusmiljö.

Certifieringen GREENGUARD GOLD ställer ännu högre krav och säkerställer att en produkt kan användas i känsliga miljöer som skolor och vårdinrättningar.

Våra screentyger SWK6 och SWK15 och möbeltygskollektionen Sunbrella är GREENGUARD GOLD-certifierade, vilket innebär att de uppfyller de strängaste kriterierna för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) och säkerställer den högsta hälsoskyddsnivån för människor som vistas i rummet.

Screentygerna ger därför poäng i utvärderingssystemen LEED och BREEAM för hållbara byggnader, liksom i många andra liknande utvärderingssystem inom byggbranschen.

GREENGUARDGREENGUARD
Oeko-texOeko-tex

Oeko-tex

ÖKO-TEX STANDARD 100 är en av de mest krävande märkningarna och utfärdas till obearbetade, halvfärdiga och färdiga textilier vars nivåer av skadliga ämnen har testats. Förfarandet innebär att alla textilprodukter, komponenter och ingredienser testas i varje tillverkningssteg.

Tygernas kemiska komponenter certifieras om de uppfyller kraven i REACH-förordningen och därmed är ofarliga ur hälso- och miljömässig synpunkt. Dicksons tyger uppfyller dessa normer.

Flera av våra serier är märkta med ÖKO-TEX STANDARD 100, bland annat markistygerna i Orchestra-serien och möbeltygerna Sunbrella-serien.

Dickson har erhållit certifieringen ÖKO-TEX STANDARD 100 för ett år. För att certifieringen ska kunna förnyas måste tygerna genomgå såväl en årlig granskning som slumpmässiga prover för att säkerställa att de fortfarande uppfyller kraven. Detta görs av ett laboratorium som är auktoriserat av det franska forskningscentret IFTH.

Våra certifierade tyger är klass II-märkta och därmed godkända för hudkontakt.